© hbme music 2015
Stichting Novam - Gelderland
Examens
Examens NOVAM
Het nieuwe Raamleerplan Accordeon en Keyboard van de Novam is verschenen. In dit raamleerplan staan alle exameneisen en voorbeelden in. Kosten: € 7,95 Te bestellen bij: Henk van den Berg Het raamleerplan is ook te downloaden op Novam.net Op dit moment is het examineren ook flink veranderd. Er is gewerkt naar één examendag, voor diegene, die niet via een muziekschool examen doen. De examens worden georganiseerd ism met Gigant Apeldoorn wanneer je ‘smorgens je theorie-examen niet haalt, krijg je vóór je het praktijkexamen doet, een herkansing. Wanneer het theorie-examen gehaald is, kan je het prak- tijkexamen afleggen.
Datum landelijke examendag
één maand voor deze datum graag inschrijven. Een inschrijvingsformulier is te downloaden, op de pagina Links. Kosten:
Inlichtingen: Novam-Examens Henk van den Berg De Cloese 110 7339CR Ugchelen examens@novam-gelderland.nl
Een inschrijfformulier vindt U op de page Links en op de website van de Novam
theorie : A en B: €12,50 C en D: € 15,-- praktijkexamen: A: € 30.-- B: € 35.-- C en D: € 40.-- Openbaar examen C en D: € 75,-- exclusief reiskosten.
deze website wordt gesponsored door van den Berg muziekeducatie
De Datum voor het landelijke examen is: 18 juni 2022